Skriftliga kommentarer

Europarådets expertkommitté (2012-04-13)
Europarådets expertkommitté (2011-04-14)
Möte om Sveriges tredje rapport om efterlevnad av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (2011-03-07)
Möte ang driftsstöd till tidningar på samiska och meänkieli (2010-01-14)
Samråd med IJ Dep (2010-01-14)
Lagrådsremiss från erkännande till egenmakt (2009-02-11)
Tilläggskomplettering till samråd med Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2008-12-03)
Samråd med Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2008-12-03)
Utredningen om en ny lärarutbildning (2008-06-30)
Europarådets expertkommitté (2008-06-15)