Pendlande Birger har varit Pajala trogen


Birger Lahti. Foto: Riksdagen

Birger Lahti, V, är en av få riksdagsledamöter som alltid bott i Tornedalen (Kaarnevaara). Han pendlar till Stockholm fem dagar i veckan sedan 2014. ”Det är ganska tufft”, säger han. Birger sitter i Näringsutskottet, Trafikutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet.

Har du någon gång varit ifrån Pajala en längre tid?

-En kort sväng var jag från kommunen när jag gjorde militärtjänstgöring. Sedan har jag jobbat i skogen och det här är ett bra ställe att bo på om man jobbar i skogen.

Finns det några frågor på din politiska agenda där Tornedalen haft en direkt påverkan?

-Tapuligruvan har jag drivit jättehårt på alla vis eftersom konkursen för Northland Resources kom direkt efter att jag blev invald i riksdagen. Men även frågor som handlar om kombinationen norrbottenindustrier och skogen har jag lyft. Jag har fått representanter från mitt eget parti att förstå betydelsen av skogsnäringen, hur vi kan använda den bäst.

Vad är det bästa med Tornedalen?

-Naturen och människorna. Vi har också en gräns som förenar mer än den skiljer åt. Vi har språken meänkieli, suomenkieli och svenskan … Jag är stolt över att vara tornedaling.