Pressmeddelande Hur länge ska vi vänta?


I juni 2019 lämnade Sverige sin sjunde rapport till Europarådet under Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk. I dagarna genomför Europarådet landsbesök i Sverige och tidigare i veckan träffade representanter för meänkielitalande expertkommittén i Luleå.

Svenska Tornedalingars Riksförbund upplever ett ökat intresse för meänkieli som det nuvarande svenska minoritetspolitiska systemet inte klarar av att hantera.

-Vi meddelade Europarådet att många av de tidigare utmaningar som framförts i tidigare rapporter kvarstår. Vi är djupt oroade över att regeringen inte klarar av att hantera utbildningsfrågan i meänkieli, säger Kerstin Salomonsson ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset.

 

Viktigaste kommentarerna i korthet:

-Sverige saknar en utbildningsstrategi för minoritetsspråk.

-Nationella minoritetsbarns rätt till sitt språk brister fortfarande efter 19 år, två skolgenerationer av barn har inte kunnat uppnå högre läs- och skrivkunnighet i sitt minoritetsspråk.

-Inga förbättringsåtgärder är föreslagna när det gäller revitalisering av meänkieli. Inga språkcenter med andra ord.

-Uppföljningsmyndigheterna Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget brister i sina uppgifter. Kommuner behöver stöd, vilket de inte får. Sverige saknar fortfarande tillsyn och sanktioner.

-Vi kräver en ny uppföljningsmyndighet och ser positivt på den utredning som pågår.

-Kommuner kan ostraffat bryta mot lagen och som enskild individ kan du inte göra något, för det saknas sanktioner.

-Stödet till minoritetsorganisationer har stått still sedan 2010, vilket hämmar möjligheten att påverka och utveckla.

-Förbundet välkomnar regeringens intentioner att etablera en sannings- och försoningskommission för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

-Förbundet välkomnar den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019, men än är det för tidigt att kommentera effekterna av den.

 

Presskontakt:

Kerstin Salomonsson, ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

076-777 06 68

 

Bifogad bilaga:

The Meänkieli-Speaking Minority is Forever Waiting. Report to the Council of Europe 8 Oct 2019

1. Lost Momentum_Minority Voices on the Implementation of Minority Rights in Sweden 2016_160930

2. Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden 180522

3. Additional comments Adv Comm and Comm of exp 181113