Pressmeddelande: Undertecknande av Deklaration för en stark demokrati


Ordförande STR-T, Kerstin Salomonsson

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, undertecknar Deklarationen för en stark demokrati. STR-T företräder den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset samt minoritetsspråket meänkieli.

 

STR-T är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet och utgör regeringens remissinstans i frågor som rör minoriteten. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring. STR-T är en demokratiskt uppbyggd organisation och STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Genom att underteckna deklarationen åtar sig STR-T:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Behandlingen av nationella minoriteter är ett lackmuspapper på hur väl demokratin fungerar. Under 2021 kommer STR-T bland annat att fortsätta arbeta för att stärka tornedalingars, kväners och lantalaisets rättigheter samt sprida kunskap om nationella minoriteter. Detta sker genom vårt engagemang i samhällsdebatten, som remissinstans och samrådspartner samt genom målinriktade interna och externa projekt inom utbildning, språk, kultur och mänskliga rättigheter. Vi kommer att arbeta för lika villkor för medlemmar som är tornedalingar, kväner och lantalaiset och att aktivt bevaka hur press och media använder och synliggör meänkieli i sitt utbud.

 

Presskontakt:

Kerstin Salomonsson, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

076-777 06 68

 

Länk till Deklarationen för en stark demokrati:

Om deklarationen | Vår demokrati (vardemokrati.se)