Till minne av Herbert Wirlöf


Herbert Wirlöf var mannen bakom meänflakus design. Foto: Privat

Upphovsman till tornedalsflaggan meänflaku, Herbert Wirlöf, har i juni månad stilla somnat in. Herbert beskrev färgerna i flaggan som symboler för en sommarblå himmel, den gula solen och de vintervita vidderna i norr. Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset vill tacka och hedra minnet av honom genom spridning av den text han författat om vår vackra flagga.

  Meänflaku text i pdf

Tornedalens flagga

Flamma stolt mellan dalens låga berg och kringliggande sjöar

Du är för oss, vi med samma språk och samma seder

Vifta bort den skam som på oss gamla satte prägel

Ge tillbaka stoltheten åt våra unga

Tillför dem styrkan att vilja vara ETT och samma folk

Tornedalsfolket

Herbert Wirlöf