Bortspolad kyrka återuppstår – men en halv miljon saknas


Ritningarna på nya Särkilax kyrka som ska uppföras utefter väg 99 norr om Övertorneå. Bild: Särkilax kyrkas vänner

Särkilax kyrka, som följde med vårfloden för 400 år sedan, kommer att byggas upp igen på sin gamla plats strax norr om Övertorneå. I sommar ordnas workshops i timmerhuggning i Haapakylä och till hösten kan replikan invigas.

– Det fattas fortfarande 500 000 kronor, så nu går vi ut på bred front för att be om bidrag och ideellt arbete, säger Leif Toolanen, Särkilax kyrkas vänner.

Övertorneå församling har beslutat att skänka 20 000 kronor till replikan, som bygget kallas. Simo Rundgren, kyrkoherde i Övertorneå, förklarar varför summan är så beskedlig:

– Vi tycker det är ett intressant och värdefullt projekt ur ett lokalhistoriskt och turistiskt perspektiv. Fint om det lyckas. Men vår församling har redan fem kyrkor, det räcker för oss. Det här är mer ett projekt för kommunen.

Biskop Hans Stiglund, med rötter i Haparanda, har deklarerat att han inte tänker viga bygget som kyrka, därför kommer förmodligen inga gudstjänster att hållas innanför väggarna. Men Svenska kyrkans något svala intresse påverkar inte Särkilax kyrkas vänner, som den nybildade föreningen heter. Medlemmarna tror att det finns många företagare och privatpersoner som vill bidra till bygget. Antingen med pengar, timmer eller stå för en del av arbetsinsatsen.

Övertorneå församling ger 20 000 kronor till Särkilax kyrkas vänner, berättar kyrkoherde Simo Rundgren. Foto: Privat

400 år sedan vårfloden

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om den kulturskatt som den gamla kyrkan och händelserna kring den utgör. I år är det 400 år sedan kapellet spolades bort av vårfloden och endast ett kors finns kvar som minne vid väg 99.

Replikan byggs delvis med hjälp av gammal teknik och gammal kunskap, berättar Leif Toolanen som har drivit byggfirma i 20 års tid. Kyrkan uppförs i naturlig storlek i timmer, men eftersom det inte finns några ritningar bevarade på hur den såg ut, har man utgått från Älvros 1600-tals kyrka i Härjedalen. Stora och branta tak var den tidens melodi och det återfinns även på ritningarna för Särkilax kapell.

Lång process

Efter många turer har också kommunen gett bygglov. Regler för strandskyddet har gjort att kyrkan flyttas från nuvarande kors till en björkdunge söder om vägen som går över till suveränitetsholmarna.

– Redan för tio år sedan togs första stegen i det här men tack vare vår ordförande Jan Tollin har frågan aktualiserats, säger Toolanen.

Övertorneå kommun har lovat ett avsevärt ekonomiskt stöd, men det behövs mer. Byggmaterial är dock i princip redan är klart sedan skogsägare lovat skänka träd.

– Vi ska hålla i timringskurser på Haapakylä såg i april till juni för folk från både svenska och finska sidan. För att få ihop det här behövs gamla tiders ideellt arbete.

Kyrkan ska vara öppen företrädesvis sommartid och det planeras bland annat för teaterverksamhet som knyter an till byggnadens historia.

I projektet ingår även en bok av Petter Antti och Sture Torikka. Den kommer ut i sommar och beskriver ingående vilken betydelse kristendomens näst nordligaste kyrka hade på sin tid.

Är det så att stora delar av projektet strandar återbetalas medel till bidragsgivarna, lovar Leif Toolanen.

Fotnot: Är du intresserad av att delta i timringskurserna i Haapakylä? Eller bidra på annat sätt till bygget? Ring Leif Toolanen på 070-56 46 179.

Idag står ett kors vid Torne älv som visar var kyrkan stod innan vårfloden tog den på 1600-talet.