Höga krav kan sänka doktorandtjänst i meänkieli


Inga sökande till tjänsten gör att stolen förmodligen kommer att gapa tom på Umeå universitet.

Tjänsten som doktorand i pedagogiskt arbete eller språkdidaktik, med koppling till meänkieli, är ännu inte tillsatt. Därför har ansökningstiden förlängts till 15 maj.

– Behörighetskraven är knepiga, säger Ingela Valfridsson, samordnare för minoritetsspråk vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. De med äldre lärarutbildningar når till exempel inte upp till kraven.

Doktorandtjänsten är den första i sitt slag i landet med inriktning mot meänkieli. Den är kopplad till det regeringsuppdrag Umeå universitet fått att utveckla och erbjuda ämneslärarutbildning i samiska och meänkieli.

Sedan flera veckor tillbaka har tjänsten varit utlyst på Umeå universitets hemsida och delats i olika sociala kanaler. Men någon person med behörighet hade inte sökt tjänsten när ansökningstiden närmade sig sitt slut. Därför har ansökningstiden förlängts.

Kravet på de sökande är tuffa. De ska uppfylla både grundläggande och särskild behörighet.

Med grundläggande menas 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper man förvärvat på annat sätt).

Särskild behörighet motsvarar 120 högskolepoäng i ett ämne ”av central betydelse för forskningsområdet varav ett examensarbete/motsvarande på minst 15 hp”.

Starkt meriterande är om sökande kan meänkieli och dessutom har undervisat i det.

– De formella kraven är gemensamma för all forskarutbildning i hela landet.

Det här betyder att den som gått den äldre lärarutbildningen inte är behörig bara för att hon eller han tagit examen. Men de som har en modern lärarexamen uppfyller behörighetskraven. förklarar Ingela.

En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier. Den som antas anställs som doktorand på ett år. Om studierna bedrivs planenligt förlängs anställningen upp till motsvarande fyra år på heltid.

Resultatet av forskningsprojektet ”ska bidra till utvecklingen av undervisning i meänkieli i svenskt utbildningsväsende”, heter det i utlysningen.

-Det kommer att dröja lång tid innan vi kan erbjuda någon forskarutbildning i meänkieli som ämne. Däremot kan man ha olika inriktningar OM meänkieli. Det är där vi är nu, säger Ingela.

Ingela Valfridsson vill att staten hjälper till för att få behöriga sökande till doktorandtjänster i meänkieli. Foto: Umeå universitet.

Skulle det vara önskvärt att lätta på de formella kraven så även de med äldre lärarutbildningar kan komma i fråga?

-Nej, det kan vara att bita sig själv i svansen för man behöver vara väl förberedd för en forskarutbildning som ska leda fram till en doktorsexamen.

Däremot kunde det vara intressant att göra som det visst görs i Norge, tipsar Ingela. Den som blir antagen i vårt grannland till forskarutbildning i samiska får uppenbarligen betalt från staten för att läsa in behörigheten.

– Det kunde vara något att lyfta fram i handlingsprogrammet för de nationella minoritetsspråken som Språkrådet fått i uppdrag att ta fram. Att staten viker pengar för att sökande till doktorandtjänst får möjligheten att bli behörig.

Det skulle även kunna gälla samiska och romani som har liknande utmaningar i Sverige.

Att kravet på att kunna meänkieli bara blir värderat som en merit för sökande till den utlysta tjänsten förklarar Ingela så här:

-Av den skara människor som eventuellt skulle vara intresserade av den här forskarutbildningen kan man inte kräva att de också ska ha meänkieli som modersmål.

Vad tror du om möjligheten att tillsätta tjänsten?

-Vi är inte så hoppfulla. Men det är också ett argument för att en förändring måste till.

Uppdraget som Umeå universitet har fått från centralt håll att erbjuda ämneslärarutbildning i meänkieli är knepig, säger Ingela.

-All universitetsutbildning måste vila på vetenskaplig grund och det finns ingen vetenskaplig grund, eller rättare sagt den är ytterst skakig, inom meänkieli.

Eftersom det idag saknas lärare som har vetenskaplig förankring i meänkieli (inte har forskarutbildning i ämnet) så är det svårt för universitet att erbjuda ämneslärarutbildning.

-Vägen till ämneslärarutbildning i meänkieli är lång. Dessutom tycker vi att det vore bättre med en grundlärarutbildning så att de mindre barnen får en bra chans att utveckla sitt språk.

-I meänkieli kan du nu läsa sammanlagt 30 poäng i språket på universitetsnivå, men det leder ju inte till någon forskarutbildning.

Det dröjer länge innan det blir aktuellt med ämneslärarutbildning vid Umeå universitet. Foto: Umeå universitet.