Ansök nu till auktorisationsprovet för tolkar


Att det finns kvalitetssäkrade samhällstolkar och översättare är väldigt viktigt för att upprätthålla rättssäkerheten! Kammarkollegiets regeringsuppdrag består bl.a. i att auktorisera tolkar och översättare. I den processen ingår en kunskapsprövning för att säkerställa att de yrkesverksamma som får den skyddade yrkestiteln auktoriserad tolk/translator har de kunskaper som krävs för att korrekt överföra information i samtal eller skriftliga dokument. Tolkningen/översättningen kan vara inom diverse ämnesområden, som inom skola/arbete, vård och omsorg, i ett rättsligt sammanhang mm.

 

Auktorisationsprovet för tolkar är ett yrkesprov som är öppet för alla, men riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk eller på annat sätt har tillskansat dig de kunskaper som auktorisationen kräver. Kammarkollegiet genomför prov för tolkar i cirka 50 språk och vi ser väldigt gärna fler sökande till provet i språken meänkieli, samiska och finska. I meänkieli saknas idag helt auktoriserade tolkar och översättare och i samiska finns bara ett fåtal.

 

Nu har vi öppnat upp ansökan för tolkprovet som skrivs i september 2020 och ansökan är öppen tom. 30 april 2020. Ansökan görs på vår webbplats och den nås via länken nedan:

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/auktorisation-som-tolk

 

Tolkprovet sker i flera steg och börjar med en skriftlig del bestående av tre delprov som testar samhällskunskaper, svenskkunskaper samt specifika språkkunskaper (terminologiöversättning t.ex. från svenska till meänkieli). Därefter följer ett muntligt tolkprov. Auktorisationsprovet har en hög svårighetsgrad och det är därför mycket viktigt att förbereda sig väl. På vår webbplats finns massor av information om provets delar, gammalt provmaterial och lästips.

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/forbered-dig-infor-auktorisationsprovet-for-tolkar-at

 

Välkommen med frågor till [email protected]. Nästa prov för översättare kan man ansöka till i januari 2021 för att skriva första delprovet i april 2021.