Kultursamlande verksamhet kan bli verklighet 2027!


Ett historiskt beslut för tornedalingar, kväner och lantalaiset fattades
i regionfullmäktige i Norrbotten 21 juni 2023.

 

Regionfullmäktige i Norrbotten fattade 21 juni beslut om att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med de förslag projektet Kultursamlande verksamhet presenterar i sin slutrapport POPPA. Förslagen handlar om att etablera en kulturinstitution med ett huvudmuseum för tornedalingar, kväner och lantalaiset, etablera ett digitalt  informationscentrum och att forskning bedrivs på området. STR-T är initiativtagare i frågan om en kulturinstitution och förbundet gläds åt regionens positiva beslut.

-Det skulle betyda väldigt mycket för minoriteten om förslagen blir verklighet. Det kommer att sprida kunskap, synliggöra och stärka vår kultur, historia och vårt språk, säger Inger Junkka, ordförande i STR-T.

Projektets bedömning är att det finns ett stort behov av de föreslagna verksamheterna.  Informationscentrumets primära uppgift skulle vara att sprida kunskap om tornedalingar, kväner och lantalaiset via en webbplats och att samordna
informationskampanjer i samarbete med andra aktörer. Projektet bedömer att det finns starka skäl att etablera en kulturinstitution för minoriteten och som också är en del av det svenska kulturarvet. Slutrapporten innehåller även en rekommendation till Sveriges regering om att det bör finnas ett ansvarigt lärosäte för vidare forskning om tornedalingar, kväner och lantalaiset. Maja Mella, verksamhetsledare på Föreningen Norden Norrbotten, har drivit projektet

Maja Mella, projektledare Kultursamlande verksamhet.

Kultursamlande verksamhet sedan 2020 och säger att beslutet är historiskt.

– Jag blev mycket berörd av alla fina anföranden från fullmäktiges ledamöter och att fullmäktiges beslut var enhälligt, säger hon.

Mer information hittar du på Region Norrbottens hemsida: Beslut i korthet, fullmäktige juni 2023
Slutrapporten i en första version kan du läsa här: POPPA slutrapport Kultursamlande verksamhet
Hela slutrapporten i designad version med bilder utkommer till hösten.