Ny grafisk profil för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T


Aapua 2016-03-24

Till lokalavdelningsordföranden och medlemmar

Bakgrund

Vid årskongressen 2015 tillstyrktes motionen att se över frågan om enhetligt marknadsföringsmaterial från styrelsen för Tornedalingar i Stockholm och Kjell Havring. Årskongressen var av samma mening som styrelsen att det fanns en medvetenhet om att förbundets grafiska profilarbete var eftersatt och att det fanns ett behov av ett gemensamt och enhetligt material.

Förbundsledningen via kansliet har därefter gått ut med en offertförfrågan till två reklambyråer om framtagande av grafisk profil. Yours reklambyrå i Luleå beslutades bli samarbetspartner i detta arbete. Yours har i arbetet fått information om förbundets vision, värdegrund, målsättning och verksamhet. Yours har även fått inspel från STR-T att den nya grafiska profilen ska vara modern, öppen och inkluderande. En enhällig styrelse vid Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har den 23 mars 2016 ställt sig bakom Yours förslag till grafisk profil.

Begäran om yttrande

Nedan har ni ett förslag till grafisk manual för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, förslaget öppnar även upp för lokalavdelningar att anta samma profil ifall de önskar. Styrelsen för Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset vill av lokalavdelningarna och medlemmar ha ett yttrande om man stöder eller inte stöder detta förslag. Detta ärende kommer även att behandlas på årskongressen den 23 april 2016.

STR-T_Grafisk manual

Sista svarsdatum från lokalavdelningar och medlemmar är 1 maj, därefter kommer styrelsen att fatta det formella beslutet. Ert yttrande skickas till [email protected]

 

Styrelsen för STR-T

 

Tore Hjorth, förbundsordförande                             Maja Mella, verksamhetsledare