Översättarutbildning i meänkieli kan bli sjösatt 2022


Stefan Aro ser många brister i de översättningar som myndigheter beställer från olika byråer i meänkieli. Foto: Svenska kyrkan

Det råder brist på översättare i meänkieli. Därför planeras för en översättarutbildning i Övertorneå med förgreningar i Finland och Norge.

– Flera översättningar som jag sett kopplade till olika institutioner har varit undermåliga, säger Stefan Aro, projektledare för Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten.

Planeringen för en förstudie för översättarutbildningen görs ihop med norska Kvensk institutt och Uleåborgs universitet och är en betydande del av den samverkansplattform som Interreg Nord har beviljat drygt två miljoner för. Plattformens syfte är att öka samarbetet mellan de tre nordiska länderna som ju brottas med liknande problem kopplat till meänkieli och kvänska. Uleåborg är också den enda institutionen i Norden som bedriver forskning om meänkieli.

Hilde Skanke företräder i samarbetet Kvensk institutt i Norge. Foto: Ruijan Kaiku

Niina Kunnas från Uleåborgs universitet deltar i projektet. Foto: Heidi Niemelä

Länge har det pratats om bristen på översättare i meänkieli som kan bistå myndigheter, kommuner, regioner och inte minst förlag. Bland översättarna är många idag äldre pensionärer samtidigt som ett flertal arbeten som görs gentemot myndigheter utförs av byråer med bristfälliga kunskaper.

– Vi fick redan för ett år sedan se några arbetsprover där en kommun var mitt uppe i en upphandling – och det fanns stora brister i kvalitén. Det kändes som att det var någon som lekt meänkieli. Folk skor sig ju på det!

Denna upptäckt ledde till funderingar på hur det ser ut på översättarsidan på Nordkalotten.

Minoritetslagen gäller i landets alla kommuner så samtliga måste någon gång använda sig av översättningar på meänkieli. Förvaltningskommunerna har ett särskilt ansvar eftersom lagen är förstärkt där men även de anlitar byråer i stor utsträckning för arbetet. Utöver det finns Sveriges Radio, SVT, UR, Tornedalsteatern, Folkhälsomyndigheten, Skolverket … Listan kan göras lång.

Övertorneå kommun är huvudägare av Interreg-projektet kopplat till översättarutbildningen.

– Fördelen med förstudien är att vi kan bygga nätverk och utveckla kompetensen på den egna enheten i kommunen där vi planerar för ett Språkcentrum. Genom det här projektet får vi in goda krafter och kontakt med Norge och Finland.

Vad händer nu?

– Vi tänker göra en förstudie under 19 månader för att kartlägga översättarsituationen i Sverige och Norge. Forskare på Uleåborgs universitet hjälper oss med kartläggningen.

Den ska visa vilka som anlitar översättare men också vilka personer som kan hjälpa till med det. Intervjuer och enkäter ska ligga till grund för en utvecklingsplan som förbereder en översättarutbildning. Projektet går i mål 31 oktober 2021.

När tror du att översättarutbildningen kan komma igång?

–   Det börjar bli bråttom. Dels för att de som gör översättningar i dag börjar bli till åren men också för att vi ska hinna ta tillvara deras kompetens.

Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå kan bli Språkcentrum i meänkieli och nu byggs nätverk inför det. Foto: Tornedalens Folkhögskola

Vågar vi säga 2022?

– Om Språkcentrum blir verklighet 2022 så absolut. Tornedalens Folkhögskola är mycket positiv till det och det är en viktig öppning för oss.