Pressmeddelande – Europarådet informerad om statens diskriminerande behandling av tornedalingar, kväner och lantalaiset


Svenska Tornedalingars Riksförbund –  Tornionlaaksolaiset (STR-T) och Svenska Kväner – Lantalaiset (SK-LT) har lämnat in skrivelse till Europarådet om den allvarliga och konsekvensgivande uteslutningen av den meänkielitalande minoriteten i arbetet med översynen av rennäringslagen.

 

Riksorganisationen STR-T och föreningen SK-LT är företrädare för den meänkielitalande befolkningen tornedalingar, kväner och lantalaiset. Uteslutningen av nämnd minoritet i renmarksfrågan strider mot artiklar i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och handlingen är assimilerande gentemot minoriteten. Organisationerna har med gemensamma krafter arbetat för rättmätig inkludering i sakfrågan men har hittills inte fått gehör för sin begäran.

– Regeringen har inte tagit på allvar det riksförbundet och föreningen under utredningens tid framfört. Uteslutningen, förminskningen och diskrimineringen av den nationella minoriteten fortgår med polarisering och stärkta motsättningar folkgrupper emellan som resultat, säger Terje Raattamaa, vice ordförande STR-T och ordförande för SK-LT.

Skrivelsen är även inskickad till statsministern, kulturministern, näringsdepartementet, de politiska ledamöterna i renmarkskommittén och huvudsekreteraren för kommittén.

– Det handlar om att man fråntar oss förutsättningar att bibehålla och utveckla vår kultur och våra traditioner. Man håller oss utanför en sakfråga som berör vår folkgrupp i allra högsta grad och beskriver våra lagstadgade rättigheter som behov, säger Eva Kvist, sammankallande i STR-T:s arbetsgrupp i renmarksfrågan och verksamhetsledare STR-T.

Förbundet ser att utredningen utgår från en mycket smal historiebild med stora brister, vilket är mycket allvarligt och sätter en hel folkgrupp i historisk skugga.

 

Pressmeddelandet i pdf

To the council of Europe discriminative treatment of tornedalians20221118

Till Europarådet, Svenska statens uteslutning av nationell minoritet 20221118

Presskontakter

 

Terje Raattamaa

Vice ordförande STR-T, ordförande SK-LT

072 507 77 99

 

Eva Kvist

Sammankallande i arbetsgrupp renmarksfrågan STR-T, verksamhetsledare STR-T

073 735 40 91

 

Rune Raattamaa

Medarbetare i arbetsgrupp renmarksfrågan STR-T, styrelseledamot SK-LT

070 688 73 22