Pressmeddelande: Statens utfrysning av nationell minoritet i modern tid


Tornedalingar, kväner och lantalaiset är exkluderade ur utredningen som ska se över rennäringslagen.

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset har idag, tillammans med Svenska Kväner – Lantalaiset, lämnat in ett Öppet brev till statsminister Stefan Löfven och näringsminister Ibrahim Baylan där förbundet redogör sitt ställningstagande i frågan om översynen av renskötsellagen.

 

Förbundet reagerar kraftigt mot att den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset fullständigt exkluderats ur kommittédirektiven till utredningen och även ur en plats i den parlamentariska kommittén trots att frågan är högst angelägen för minoriteten och utformningen av rennäringslagen har en stark direktpåverkan på minoritetens förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt kulturarv och sina traditioner. En handling från regeringens sida som går emot, den av Sverige ratificerade, ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

– Den svenska staten ska verka för att främja dessa förutsättningar. Det man nu istället gör, är att man försvårar och i många fall omöjliggör dem, säger arbetande ordförande Eva Kvist.

STR-T ser regeringens handlande i frågan som en utfrysning av en nationell minoritet i modern tid som sker parallellt med en  pågående statlig utredning av kränkningar och övergrepp på samma minoritet.

Förbundet väntar svar till frågor ställda i det öppna brevet, riktade till Stefan Löfven, Näringsdepartementet och Regeringen. Det öppna brevet kan läsas via följande länk:

Öppet brev, statens utfrysning av nationell minoritet i modern tid 20211022

Kommittédirektiv En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske 20210520

 

Presskontakt:
Eva Kvist 073 735 40 91