Pressmeddelande!


Språkstärkande projekt igång!

Nu startar projektet Vahvista kieltä /stärk språket. Projektets syfte är att
uppmuntra till språkanvändning och erbjuda miljöer där man kan höra och
prata språket utan språkpoliser och skolbänkskänsla.

Vahvista kieltä-Stärk språket kommer att återuppta och utveckla tidigare projekt Rajaton-Gränslös språkrevitaliserande aktiviteter så som digitala och fysiska språkbad, språkkompisar, återuppliva facebookgruppen kielipaati-språkbad meänkieli med regelbundna publiceringar och snapchat på meänkieli. Några träffar kommer att vara fysiska i främst våra förvaltningskommuner för meänkieli.
Finansiärer för projektet är ISOF, Institutet för språk och folkminnen, och Sparbanken Nord. Total omslutning på projektet är 600 000 kr och projektet kommer att genomföras under 2023-2024.

Presskontakter
Emma Kiviniemi, språkstärkare
070-276 21 21

Eva Kvist, projektledare
073 735 40 91