Sannings- och försoningskommissionen bjuder in till öppna möten med organisationer och enskilda


Elisabet Fura är sannings- och försoningskommissionens ordförande. Foto: Raoul Wallenberg Institute

Med start den 20 oktober kommer kommissionen att besöka flera orter i Norrbotten för samtal om uppdraget och det kommande arbetet. Både organisationer och enskilda är välkomna att delta på mötena. Under vecka 50 kommer motsvarande möten att arrangeras i Stockholm, Uppsala och Umeå.

Kommissionen, som tillsattes av regeringen våren 2020, ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att de historiska erfarenheterna synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

–  Kommissionens mål är att arbeta långsiktigt och transparent och skapa trygga rum för dialog på minoritetens egna arenor. Kommissionens insatser ska bidra till att stärka minoritetens egenmakt och synliggöra minoriteten i majoritetssamhället, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.

Våren 2021 kommer kommissionen att bjuda in till nya samtal för att ta upp vittnesmål från människor som kan berätta vad de eller deras nära anhöriga varit med om.

Till träffarna är alla välkomna att delta och det krävs ingen anmälan. Kommissionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd.

Höstens möten kommer att hållas på följande platser:

Pajala: Tisdag 20 oktober kl. 18.00–20.00, Biolokalen, Folkets hus

Aapua: Onsdag 21 oktober kl. 10.00–12.00, Aapua byapaviljong

Nilivaara: Onsdag 21 oktober kl. 17.00–19.00, PRO-lokalen Nilivaara

Kiruna: Torsdag 22 oktober kl. 18.00–20.00, Malmfältens folkhögskola, aulan

Vittangi: Söndag 15 november kl: 14.00–16.00, Vittangi Folkets hus

Kangos: Måndag 16 november kl. 18.00–20.00, Allhuset

Karesuando: Tisdag 17 november kl. 18.00–20.00 Församlingsgården

Luleå: Onsdag 18 november kl. 18.00–20.00, Örnäsgården

Stockholm: Tisdag 8 december kl. 18.00–20.00, Norra Latin

Uppsala: Onsdag 9 december kl. 14.00–16.00, Studieförbundet Vuxenskolan

Umeå: Torsdag 10 december kl. 18.00–20.00, lokal meddelas senare

 

Fakta

Kommittédirektiv: Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ska bl.a.

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter, och
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Kommissionens webbplats www.komisuuni.se lanseras den 19 oktober.