Skarp kritik om historieskrivningen i renmarkskommitténs delbetänkande


Renmarkskommitténs delbetänkande överlämnades till regeringen 7 september 2023. STR-T har via sin sakkunniga i kommittén lämnat ett yttrande innehållande skarp kritik mot den skeva historiebild som redovisas, avsaknaden av hänsynstagande av tornedalingar, kväner och lantalaisets kultur, historia och rättigheter. Kritik riktas också mot den negligerande hanteringen av den meänkielitalande minoritetsgruppen i arbetet trots tilläggsdirektiv. Även tre ledamöter, representerande de tre politiska  partierna M, KD och SD reserverade sig mot förslagen i delbetänkandet.

STR-T:s yttrande kan du läsa här: Särskilt yttrande av sakkunniga Eva Kvist (Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset)

Hela delbetänkandet kan du läsa här